Fiskekort för svartegöl.

Medlemmar: 
Dagkort 120:-  max 3 laxfiskar

Dagkort Flytring 220:- max 3 laxfiskar

Årskort 800:- max 2 laxfiskar/dag

Årskort med flytring 1000:- max 2 laxfiskar/dag.

Årskorten löses endast av medlemmar.

Icke Medlem:
Dagkort 170:- max 3 laxfiskar.

Dagkort Flytring 320:- Max 3 laxfiskar

 

Tänk på att kostnaden för fiskekorten går till inköp av ny fisk.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Nu får du isfiska på årskortet igen.

Giltigt fiskekort skall alltid uppvisas för tillsyningsman.

AGNAD KROK (mete) FÖRBJUDEN. Gäller även ALL form av power bait. NO LIVE BAIT, NO POWER BAIT. Fiske får ej ske från båt.

Barn under 12år fiskar på målsmanskort.

Karta http://kartor.eniro.se/m/IW0x0
--------------------------------------------------------------------------------------

Regler

·         Fiske i Svartegöl sker på egen risk

·         Rörelsehindrade har företräde till bryggorna

·         Fiskekortet får ej överlåtas och skall vid begäran uppvisas för tillsyningsman

·         Dagkort: Max fångst 3 st rengbågar  Årskort: Max fångst 2 st rengbågar per dag.

·         Barn under 12 år fiskar på målsmans kort

·         Fiske är endast tillåten med spinn och flugspö

·         Metspö är ejtillåtet

·         AGNAD KROK (mete) FÖRBJUDEN. Gäller även all form av Power Bait, mask och bröd.

·         Mäskning förbjuden

·         Sumpning av fisk är förbjuden

·         Fiske från båt är ej tillåtet

·         Årskort säljes endast till medlemmar, besök www.emmabodafiskeklubb.se för mer information

·         Eldning endast tillåten vid grillplatsen

 

Hänsyn till människor, natur och regler ska visas annars kan man bli avvisad från platsen och fråntas sitt fiskekort.  Vid grövre överträdelse kan man bli polisanmäld och en straffavgift på
500 kr uttages---------------------------------------------------------------------------------------

Fiskekort för Mosjön:

Dagkort 50:-/dagen

Årskort  250:-/år

Båthyra  150 - 300:-/dagen

Båtar kan hyras hos Ödevata Fiskecamp.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Fiskekorten löses hos:

ICA Matboden i Vissefjärda  0471-200 33
(svartegöl)

Ödevata fiskecamp  0471-504 30
(svartegöl & Mosjön)