Emmaboda byggdens sportfiske klubb arrendera två klubbvatten, Svartegöl & Mosjön. 

Svartegöl är ett put&take vatten som finns belägen 3km väster om Vissefjärda, väg mot Långasjö och Kroksmåla.

Sjöns yta är ca 3,3ha stor och har ett medeldjup på ca3-4m, max djupet är ca 8m.
Runt sjön finnes 8 st bryggor varav 3 är anpassade för rörelsehindrade fiskare, även stigen är åtgärdad i anslutning till dom bryggorna. Även toan är anpassad för rörelsehindrade.
 
Fisken som planteras in i sjön är rengbåge i vikterna 0,9-3,00kg vilken sätts ut 2-3 gånger per säsong.Sjön kalkas regelbundet för att säkerhetsställa ett stabilt och lagom högt ph värde.
Parkering ca 50m från sjön, i övrigt finns även väderskydd, grillplats och toa.

TILLLÅTNA FISKE METODER ÄR SPINN OCH FLUGFISKE, AGNAD KROK ÄR FÖRBJUDEN.

---------------------------------------------------------------------------------------