Alex släpper i nya friska och fina bågar i sjön 2013