5,4kg tagen den 14/5-17, fick firheten åter efter fotografering